Blog

kreatopolis Da li je moguće vežbati kreativnost?

Da li je moguće vežbati kreativnost?
Katarina Gajic / 21.12.2016

Većina ljudi veruje da je kreativnost darovana samo retkima. Međutim, ona je – veština, a to znači da možemo raditi na njenom razvijanju, vežbanju i usavršavanju. Naravno, potrebno je i da dete pokazuje određenu sklonost ka tome i da ne bude zaplašeno. Pošto intenzivno istražuju svet oko sebe, radoznala su i ubrzano uče, za malu decu je kreativnost prirodno stanje. Ona im omogućava da ispitaju i razumeju svet koji ih okružuje. Često kombinacije do kojih ona dolaze eksperimentišući odraslima mogu delovati čudno ili besmisleno. Međutim, vrlo je bitno podržati decu u maštanju i izmišljanju, jer su oni osnova za njihovu kasniju sposobnost prilagođavanja, inicijative, kao i uživanja u onome čime se budu bavili.

 

Veliki problem je u tome što se u obrazovnom sistemu često favorizuje konformističko mišljenje, a u likovnom polju korišćenje gotovih rešenja koji deluju estetski efektnije i zrelije. Međutim, dečiji crtež ima sopstvene zakone i logiku, koja se ne podudara uvek sa logikom umetnosti odraslih. Njegova glavna uloga je komunikativna, odnosno dete preko njega izražava određena emotivna stanja koja još ne može da verbalizuje. Što je crtež kreativniji, to je dete zadovoljnije svojom sposobnošću da onome što u njemu nije bilo uobličeno da određeni oblik. Crtež se može videti, o njemu se može razgovarati. Sa emocijama u ranom uzrastu to nije uvek slučaj.

Osim toga, dete uživa u samoj činjenici da nešto može da stvori. Kada je samo, ili kroz dijalog sa odraslim došlo do neke ideje, ono će je više ceniti nego kada mu je nametnuta. Deca vole da imaju osećaj da su sama nešto odabrala i da nad tim procesom imaju kontrolu. Kreativna uloga odraslog je tu veoma bitna, ali bi trebalo da bude uvedena kroz igru, tako da ne dominira nad slobodom deteta. Najbolje što odrasla osoba može da učini je da: postavlja pitanja i podstiče decu da čine to isto: kako bi to još moglo da se napravi, šta misliš da će se dogoditi ako..., po čemu je nešto slično, a po čemu različito, na šta te to podseća, opiši kako to izgleda (kakvo je na dodir, kako zvuči...).

Kreativnost se podstiče mnoštvom materijala i obezbeđivanjem vremena i prostora za njeno razvijanje. Dva veoma bitna pravila su: 1. dečje ideje ne smeju se ismevati, 2. Kreativnost se ne zahteva – ona se javlja spontano.

Izvor: http://nadarenadeca.com/igre-koje-razvijaju-kreativnost-dece/

Nema rezultata