Blog

kreatopolis Neke od igara koje mogu podstaći kreativnost kod dece

Neke od igara koje mogu podstaći kreativnost kod dece
Katarina Gajic / 21.12.2016

Neke od igara koje možemo igrati sa decom kako bismo ih ohrabrili da ispolje svoju kreativnost su.

- Igre originalnih odgovora, pri čemu uobičajeni odgovori donose jedan, a neuobičajeni 2 boda

- Igre rečima – asocijacije, premetanja, povezivanja

- Nastavljanje priča

- Pronalaženje veza (Šta je zajedničko...)

- Različite upotrebe jednog predmeta

- Dovršavanje jednostavnih crteža na što više načina i na što zanimljiviji način

- Smišljanje i dodavanje različitih pokreta tokom igre i plesa

- Šta bi bilo kad bi...?

- Igre konstrukcije i oblikovanja

- Problemske, zagonetne priče i dr.

Izvor: http://nadarenadeca.com/igre-koje-razvijaju-kreativnost-dece/

Nema rezultata