Blog

kreatopolis Šest tipova darovitih

Šest tipova darovitih
Katarina Gajic / 21.12.2016

Uspešni

Za ovaj tip darovite dece karakteristično je da imaju visoko postignuće, odlične ocene i pozitivnu sliku o sebi u školskom okruženju. Oni ispunjavaju očekivanja, odgvorni su i socijalno integrisani, ali i skloni konformizmu da bi dobili potvrdu od drugih. Često su perfekcionistički nastrojeni i imaju tzv. entitetsko gledište o sposobnostima – smatraju da ih samo uspeh potvrđuje, dok svaki neuspeh otkriva njihov nedostatak. Najradije biraju aktivnosti gde ne mogu da pogreše, pa tako ne izlaze samoinicijativno iz nastavnog procesa i uče da bi dobili dobru ocenu.

 

Izazivač

Za ovaj tip darovitih karakteristična je visoka kreativnost i sklonost kreativnoj ekspresiji. Oni su puni energije, iskreni i neposrdni, kao i istrajni u onome što ih zanima. Vole da brane svoja uverenja i „ispravljaju krive Drine“. Zbog svoje pojačane osetljivosti samopoštovanje im je nestabilno, a u školi se često dosađuju i nemaju motivacije, zbog čega često ne dobijaju adekvatnu afirmaciju i priznanje za svoj talenat. Ovaj tip deteta je nestrpljiv, nedisciplinovan, popušta svojim impulsima i može imati slabu samokontrolu. Sklon je suprotstavljanju autoritetima, „nadmudrivanju“ i konfliktnim odnosima sa nastavnicima, roditeljima, ponekad i vršnjacima.
 

Dvostruko poseban

Za ovaj tip darovitog deteta karakteristično je da pored izuzetne sposobnosti ima i fizički ili emocionalni hendikep, ili teškoće u učenju. On uživa u novim i složenim zadacima, misli apstraktno i lako povezuje stvari, dobro rešava probleme, ali radi sporije i manje konzistentno od drugih učenika. Pošto ne može da ispuni sopstvena očekivanja, frustriran je i ne veruje d može postići visoke rezultate u školskom kontekstu, pa ga ni drugi ne opažaju kao darovitog. Sklon je nezrelim, tvrdoglavim reakcijama, obeshrabrenju, odustajanju. Socioemocionalno manje zreo od vršnjaka, nestabilnog raspoloženja, često je opažen kao „čudan“, pa može imati i problema da se uklopi u grupu darovitih vršnjaka.
 

Otpadnik

Za ovaj tip darovitog deteta karakteristično je da se njegova kreativnost ispoljava u oblastima koje izlaze iz nastavnog programa i za koje ne dobija podršku i priznanje. On je ogorčen, ozlojeđen i može biti buntovan, nesmotren, neodgovoran. Opire se autoritetima, traži uzbuđenja, pravi incidente i često izostaje iz škole. Rezultati u školi su mu obično loši, ali može ga motivisati dobar odnos s nastavnikom. Zbog svoje neprihvaćenosti oseća ljutnju i nezadovoljstvo, a stvara negativnu sliku o sebi i nerealistična očekivanja.

 

Prikriveni ili Blokirani

Za ovaj tip darovitog deteta karakteristična je izražena nesigurnost, anksioznost, zbunjenost. On je ophrvan unutrašnjim konfliktima, osećanjem krivice i pounutrenim društvenim pritiscima, pa se ne usuđuje da „bude ono što jeste“. Pošto zabranjuje sebi slobodno izražavanje mišljenja i potreba, nije čvrsto integrisan u odeljenje niti povezan s nastavnicima. Luta od jedne do druge vršnjačke grupe, pokušavajući da bude socijalno prihvaćen. Kloni se izazova i isticanja, nipodaštava i negira svoj dar u strahu od toga da će njegovo postignuće od strane grupe biti shvaćeno kao izdaja.

 

Samostalni

Ovaj tip darovitog deteta ima samopouzdanja, otporan je, nezavisan, optimističan i ima pozitivnu sliku o sebi. Ima odgovarajuće socijalne veštine, u dobrim je odnosima s vršnjacima, koji mu se dive i prihvataju ga. U učenju je vođen unutrašnjom motivacijom, pa je spreman na rizike u procesu obrazovanja. Suočava se sa svojim greškama i iz njih uči. Radi samostalno i samoregulisano, ima jasne ciljeve i usmerenje, stalno sledi svoja interesovanja i zauzima se za uverenja. Akademski ciljevi mu nisu prioritet, ima visok uspeh u različitim okruženjima. Postaje kreator znanja.
 

Izvor: prema Betts&Neihart, 1998, preuzeto iz: Ana Altaras Dimitrijević , Sanja Tatić Janevski Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: naučne osnove i smernice za školsku praksu, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Beograd 2016.

Nema rezultata