Kontakt

Naš prostor se nalazi u Batutovoj 8, na Lionu.

Radionice se održavaju u prijatnim prostorijama Produženog boravka Onica.

Kreativne radionice „Radoznalovci“, pripreme za srednje umetničke škole i fakultete, kreativno pisanje:

061/4032-468

janakreatopolis@gmail.com

Osnove pevanja i savremeni klavir:062/8109-028

 andreakreatopolis@gmail.com